Huurperiode:

Het huren van een container is voor de periode van drie weken. Deze huurperiode is in de prijs inbegrepen.

Vervoer container:

De containers worden door Tivap BV geplaatst op het adres wat u heeft opgegeven. De volle containers worden weer door ons opgehaald. Deze service is in de prijs ingebrepen.

Verwerken afval:

Het afval uit de volle containers wordt door Tivap BV verwerkt en gecontroleerd. Deze controle en verwerking is in de prijs inbegrepen.

Vergunning

In de meeste gevallen kunt u een container laten plaatsen zonder het aanvragen van een vergunning. Bij onduidelijkheid hiervan is het verstandig om rechtstreeks met uw gemeente contact op te nemen,en indien nodig direct een vergunning aan te vragen. De verantwoordelijkheid voor het regelen en hebben van de juiste vergunningen ligt bij de huurder van de container.

Belading

De lading van de container mag maximaal 20 cm boven de rand en er mogen geen delen aan de zij-, voor-, en achterzijde uitsteken.

Wat is wel / niet toegestaan!

Schoon puin

Wel toegestaan:

Niet toegestaan:

Bouw- en sloopafval

Wel toegestaan:

Niet toegestaan:

Schoon hout

Wel toegestaan:

Niet toegestaan:

Groenafval

Wel toegestaan:

Niet toegestaan: