Retourvoorwaarden

Huurperiode:

Het huren van een container is voor de periode van drie weken. Deze huurperiode is in de prijs inbegrepen.

Vervoer container:

De containers worden door Tivap BV geplaatst op het adres wat u heeft opgegeven. De volle containers worden weer door ons opgehaald. Deze service is in de prijs ingebrepen.

Verwerken afval:

Het afval uit de volle containers wordt door Tivap BV verwerkt en gecontroleerd. Deze controle en verwerking is in de prijs inbegrepen.

Belading

De lading van de container mag maximaal 20 cm boven de rand en er mogen geen delen aan de zij-, voor-, en achterzijde uitsteken.